Vytlačiť
Názov: Globalizace a její dopad na chování spotřebitele.
Autor:
Ing. Marta Regnerová, CSc., a Ing. Daniela Šálková Katedra obchodu a financí, ČZU Praha
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok