Vytlačiť
Názov: „The problem of achieving competitive advantage in the transport services sector”.
Autor:
Pawel Romanow a Maciej Stajniak Poznan School of Logistics
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok