Vytlačiť
Názov: Globalizácia a jej vplyv na dopravnú infraštruktúru.
Autor:
Ing. Emil Rovnňaník, PhD., a Bc. Jana Cibová, Katedra ekonomiky, Fakulta PEDaS , ŽU
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok