Vytlačiť
Názov: Překážky internetové formy elektronického obchodu v podmínkách ČR.
Autor:
Ing. Daniela Šálková, Doc.Ing. Aleš Hes CSc., Ing. Marta Regnerová CSc., Katedra obchodu a financí, PEF ČZU
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok