Vytlačiť
Názov: Mobilita a migrácia obyvateľstva ako dôsledok globalizácie.
Autor:
Ing. Oliver Satmár, Katedra Sociálneho rozvoja a práce, Ekonomická univerzita v Bratislave
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok