Vytlačiť

Názov: Process analysis as data warehouse basis.
Autor:
Stanislava Šimonová, Fakulta ekonomickosprávní, Univerzita Pardubice a Michal Vávra, HewlettPackard s r.o., Praha
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok