Vytlačiť
Názov: Transport as a supply chain integration factor.
Autor: Maciej Stajniak a Pawel Romanow, Poznan School of Logistics
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok