Názov: Úlohy dopravného manažéra v období globalizácie.
Autor: Ing. Viera Šukalová, Fakulta PEDaS, Katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok