Názov: Vplyv globalizácie na vnútorné prostredie organizácii.
Autor: PhDr. Rozália Sulíková, PhD., Fakulta managementu, Univerzita Komenského
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok