Názov: Zavedenie eura a jeho dopad na účtovníctvo.
Autor: Agneša Víghová, PhDr.
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok