Názov: Vývoj nezamestnanosti na Slovensku a v Európe.
Autor: Patrik Böhm, Gabriela Böhmová a Jana Gazdíková, F PEDaS, ŽU
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok