Názov: Ekonomická výzva globalizácie v malých a stredných podnikoch v SR.
Autor: Bc. Jana Cibová, a  Ing. Emil Rovňaník, PhD., Katedra ekonomiky, Fakulta PEDAS, ŽU
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok