Vytlačiť

Názov: Analýza vozidiel používaných na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov.
Autor: Ing. Igor Franc, F PEDaS, ŽU
Anotácia:  Príspevok analyzuje vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov. Každá preprava, kde vozidlo presiahne rozmery či hmotnosť, si vyžaduje špeciálnu pozornosť a starostlivosť a na prepravu konkrétneho druhu nákladu môže byť použité vozidlo technicky spôsobilé na bezpečné vykonanie prepravy. Pri výbere dopravcu na realizáciu takýchto prepráv je potrebné vždy zohľadňovať jeho technické vybavenie lebo nie všetky tzv. univerzálne vozidlá sú schopné bezpečne realizovať prepravy rôznych druhov nákladu.
Kľúčové slová: Doprava, cestná, nadmerná a nadrozmerná preprava
Zaradené: september 2009
Zobraziť článok