Vytlačiť

Názov: Analýza implementácie inovatívneho marketingu v podmienkach hyperkonkurenčného prostredia.
Autor: Ing. Jana Horodníková, PhD., doc. Ing. Radim Rybár, PhD. a  Ing. Imrich Vancák, F BERG, TU v Košiciach
Zaradené: september 2009
Zobraziť článok