Vytlačiť
Názov: Nový formulár na potvrdenie činnosti podľa nariadenia č.561/2006 alebo Dohody AETR.
Autor: Ing.Tomáš Moravčík,PhD., ČSAD Invest Logistics s.r.o.
Zaradené: december 2009
Zobraziť článok