Vytlačiť

Názov: Niektoré poznatky z tvorby cien v cestnej a železničnej nákladnej doprave.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. KCMD, ŽU a Ing. Ivana Sedláková, externá doktorandka
Zaradené: február 2010
Zobraziť článok