Vytlačiť

Názov: Analýza súčasného stavu železničnej dopravy v súvislosti s rozvojom kombinovanej dopravy.
Autor: Ing. Zuzana Lokšová, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU.
Zaradené: február 2010
Zobraziť článok