Vytlačiť

Názov: Evidencia zásielok a manipulácia s nimi v režime colného skladu.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD, FPEDAS a Ing.Juraj Plevko, externý doktorand FPEDAS, ŽU
Zaradené: apríl 2010
Zobraziť článok