Vytlačiť

Názov: Krízový manažment v doprave na národnej úrovni.
Autor: Ing. Slavomír Poništ, doktorand Katedry technických vied a informatiky Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Zaradené: júl 2010
Zobraziť článok