Vytlačiť

Názov: Zvýšenie bezpečnosti  skladovania  ako súčasť riadenie dodávateľského reťazca.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, F PEDaS, ŽU a Ing. Drahomír Géc, DHL Logistics
Zaradené: august 2010
Zobraziť článok