Vytlačiť

Názov: Programy a projekty EÚ na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy.
Autor: Ing. Andrej Dávid, PhD., a Ing. Martin Lednický, Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, ŽU
Zaradené: august 2010
Zobraziť článok