Vytlačiť

Názov: Sieť spolupráce pre vzdelávanie v oblasti logistiky a plavby zameranej na vnútrozemskú vodnú dopravu v povodí Dunaja podporovanú inovatívnymi riešeniami – projekt NELI.
Autor: Ing. Andrej Dávid, PhD., Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, ŽU a Ing. Peter Knuth, PhD., TU Košice
Zaradené: august 2010
Zobraziť článok