Vytlačiť

Názov: Projektová podpora a nové trendy v systéme vzdelávanie odborníkov pre vnútrozemskú plavbu.
Autor: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.,  Ing. Jan Šlesinger
Zaradené: august 2010
Zobraziť článok