Vytlačiť

Názov: Kvalifikovaných pracovníkov v odbore vnútrozemskej vodnej dopravy je nedostatok.
Autor: Ing. Božena Hejhalová, F PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: august 2010
Zobraziť článok