Názov: Aké doklady musí predložiť vodič nákladnej dopravy pri kontrole.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, Žilinská univerzite v Žiline
Zaradené: september 2010
Zobraziť článok