Vytlačiť

Názov: Vybrané aspekty Mestskej logistiky.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, F PEDaS, ŽU a Ing. Drahomír Géc, DHL Logistics
Zaradené: október 2010
Zobraziť článok