Vytlačiť

Názov: Čo má obsahovať vyhlásenie politiky pružnosti podľa navrhovanej medzinárodnej normy ISO 28002:2010 systémy manažérstva bezpečnosti pre dodávateľské reťazce – rozvoj pružnosti dodávateľského reťazca.
Autor: Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: október 2010
Zobraziť článok