Vytlačiť

Názov: Zavadzanie logistického systému Kanban do podniku pre zvýšenie kvality procesov.
Autor: Ing. Iveta Kubasáková, PhD., Fakulta PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Anotácia: Podniky počas hospodárskej krízy majú snahu nevytvárať zásoby na sklade ale dodávať výrobky priamo k zákazníkovi systémom Just in Time. Kanban je technológia pracujúca na princípe bez vytvárania zásob. Princíp spočíva v objednaní materiálu pracovníkom pri stanovenom množstve dielov a odosielania kanbanovej karty k ďalšiemu článku logistického reťazca.
Kľúčové slová: logistický systém, Kanban, podnikové procesy, podnik.
Zaradené: október 2010
Zobraziť článok