Vytlačiť

Názov: Riadenie ľudských zdrojov vo výrobnom procese.
Autor: Prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar, Profesor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Zaradené: október 2010
Zobraziť článok