Vytlačiť

Názov: Simulácia lodnej prevádzky.
Autor: Ing.Tomáš Kalina, PhD., a Ing. Peter Piala, PhD., F PEDaS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Zaradené: november 2010
Zobraziť článok