Vytlačiť
Názov: Postavenie dopravnej politiky v oblasti cestnej dopravy v rámci právnych predpisov Európskej únie.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., a Ing. Zuzana Hvizdáková, F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2010
Zobraziť článok