Vytlačiť

Názov: Vnútrozemská plavba a prístavy v Rakúsku za rok 2009.
Autor: Ing. Andrej Dávid, PhD., Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2010
Zobraziť článok