Vytlačiť

Názov: Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (dohoda AETR) a jej aproximácia  k predpisom platným v EÚ.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., a Ing. Zuzana Hvizdáková, F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Zaradené: december 2010
Zobraziť článok