Vytlačiť

Názov: Identify the hazards and risk calculation of critical infrastructure in road transport.
Autor: Ing. Martina Barčiaková, Fakulta špec. inžinierstva, Katedra technických vied a informatiky, ŽU
Zaradené: január 2011
Zobraziť článok