Vytlačiť

Názov: Jednotné kódy priestupkov pri porušení sociálnej legislatívy.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok