Vytlačiť

Názov: Logistický systém cross docking a jeho kritéria uplatnenia v podniku.
Autor: Ing. Iveta Kubasáková, PhD., F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Anotácia: Príspevok hovorí o logistickom systéme Cross-docking, jeho výhodách pri aplikácii konsolidácii zásielok pre zákazníka a znižovaní nákladov na prepravu požadovaného tovaru. Croos docking systém slúži k zvyšovaniu kvality tovaru v mieste spotreby (predajné miesto) a nevznikajú tak nepredajné zvyšky z dôvodu prekročenia doby trvanlivosti. Cross Docking je určený všetkým, ktorí prepravujú tovar od rôznych dodávateľov do svojich obchodných reťazcov.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok