Vytlačiť

Názov: Spôsob určovania úrovne zásob v logistickom reťazci podniku.
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., ING-PAED IGIP, TU v Košiciach a Doc.Ing. Alena Daňková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Anotácia: Veľmi rozšírený je názor, že zásoby zabezpečujú plynulú a hospodárnu výrobu, vysokú úroveň vyťaženia a služieb zákazníkom. Len zriedka sa presadzuje poznatok, že zásoby zakrývajú nezladené kapacity a procesy náchylné k poruchám, a že viažu likvidné prostriedky podniku. Zásoby v procese rozšírenej reprodukcie vo výrobe aj v obehu sú predmety (výrobné prostriedky aj spotrebné predmety), ktoré sa uchovávajú na neskoršiu spotrebu. Ich potreba je vyvolaná diskrepanciou medzi dodávkovými cyklami a spotrebou jednotlivých zásob vo výrobe, špecifickou sezónnosťou, dopravou určitých množstiev, ktoré nie sú v zhode s momentálnou spotrebou.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok