Názov: Aplikácia abc analýzy pre racionalizáciu rozmiestnenia tovaru v sklade veľkoobchodu.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD., ING-PAED IGIP,  F BERG, TU v Košiciach a doc. Ing. Alena Daňková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Anotácia: V príspevku je popísaný spôsob racionalizácie rozmiestnenia tovaru vo veľkoobchodnom sklade. Návrh nového rozmiestnenia tovarov bol vykonaný na základe ABC analýzy sortimentu tovaru. Pomocou tejto analýzy bol tovar rozdelený do troch skupín – vysokoobrátkové, priemerne a nízkoobrátkové položky. Následne bola vykonaná fyzická kontrola aktuálneho umiestnenie v sklade. V závere príspevku je uvedený návrh nového rozmiestnenia  tovaru pre jednotlivé skupiny položiek v sklade.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok