Vytlačiť

Názov: Zákaznícky servis – cesta k zákazníkovi.
Autor: Ing. Peter Majerčák, PhD., F PEDaS, Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: marec 2011
Zobraziť článok