Názov: Zmena poplatkov za používanie cestnej siete v roku 2011.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: marec 2011
Zobraziť článok