Názov: Vplyv vývoja ceny prírodného kaučuku na cenu plášťov pre nákladné vozidlá.
Autor: Ing. Ján Vrábel a Ing. Anton Hudák, PhD. , Fakulta PEDaS, Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Zaradené: apríl 2011
Zobraziť článok