Názov: Projekt SOL v kontexte Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky Slovenskej republiky na obdobie rokov 2011 – 2020.
Autor: Miroslava Mikušová a Zuzana Krchová, Fakulta PEDaS, ŽU
Zaradené: máj 2011
Zobraziť článok