Názov: Logistika a  dôsledky regulácie cestnej nákladnej dopravy.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, F PEDaS, ŽU a Ing. Drahomír Géc, DHL Logistics
Zaradené: august 2011
Zobraziť článok