Vytlačiť

Názov: Ochrana prvkov kritickej infraštruktúry v cestnej doprave.
Autor: Dagmar Vidríková, FŠI, Katedra technických vied a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: september 2011
Zobraziť článok