Vytlačiť

Názov: Automobilový priemysel – riadenie dodávateľského reťazca luxusných interiérových doplnkov.
Autor: Ing. Markéta Gáspár, externý doktorand F BERG TU Košice
Anotácia: Predmetný článok je zameraný na riadenie dodávateľského reťazca špecifického typu tovaru v automobilovom priemysle – interiérových pakiet, obkladov a vsadení z karbónu, alebo z dreva.
Kľúčové slová: supply chain, automobilový priemysel, lay – out
Zaradené: september 2011
Zobraziť článok