Vytlačiť

Názov: Dodávateľský reťazec v automobilovom priemysle odolný voči otrasom.
Autor: Ing. Markéta Gáspár, externý doktorand F BERG TU Košice
Anotácia: Predmetný článok sa zaoberá pohľadom na vzájomnú prepojenosť dodávateľov v automobilovom priemysle. V posledných rokoch sa uprednostňovalo „zoštíhlenie” dodávateľského reťazca, ale prírodné katastrofy v roku 2011 donútili popredných výrobcov automobilov prehodnotiť flexibilitu supply chain v rizikových situáciách.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, výrobné prestoje
Zaradené: október 2011
Zobraziť článok