Vytlačiť

Názov: Benchmarking ako nástroj zvyšovania efektívnosti podnikov verejnej osobnej dopravy.
Autor: Ing. Miroslava Mikušová, PhD., Fakulta PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: október 2011
Zobraziť článok