Názov: Hodnotenie vybraných podsystémov logistického systému vybraného podniku vhodne zvolenou metódou.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD. a Ing. Andrea Rosová, PhD., F BERG, TU v Košiciach
Anotácia: Existuje niekoľko metód  na hodnotenie podniku predovšetkým pomocou finančných ukazovateľov, Avšak z pohľadu logistiky je potrebné sa sústrediť na hodnotenie subsystémov logistického systému podniku. Jednou z metód, ktorá je vhodná a vznikla predovšetkým pre tento účel je logistický audit. Logistický audit je zameraný na logistické funkcie podnikového systému riadenia. Je to štandardizovaný vyhodnocovací a projektový proces. Prostredníctvom neho sa vykonáva celková diagnostiku  logistických funkcií a procesov podniku.
Kľúčové slová: metóda, hodnotenie, podsystém, logistický systém, podnik
Zaradené: október 2011
Zobraziť článok