Vytlačiť

Názov: Aplikácia AHP metódy pri hodnotení dopravného procesu.
Autor: Ing. Martin Chudada a Ing. Zuzana Tarabová Ph.D., ZM Trading
Anotácia: Doprava je jedným z najdôležitejších prvkov logistického systému a má zásadný vplyv na rast a pokles logistických nákladov. Pre kvalitné rozhodnutie potrebujeme dostatočné množstvo pravdivých informácií o objektoch, ktoré do procesu rozhodovania vstupujú. Správna informácia o dôležitosti hodnotiacich kritérií má v mnohých metódach multikriteriálneho hodnotenia podstatný význam.
Kľúčové slová: logistika, doprava, mutlikriteriálne hodnotenie, metóda AHP
Zaradené: december 2011
Zobraziť článok