Vytlačiť

Názov: Systém riadeného skladu a jeho prínosy pre podnik.
Autor: Ing. Iveta Kubasáková, PhD., F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Anotácia: Príspevok je venovaný problematike systému riadeného skladu a jeho výhod pri aplikácii v podniku. V príspevku sú popísané hlavné prínosy, základné vlastnosti, moduly systém a technické požiadavky na zavedenie systému do skladu podniku. Systém efektívne využíva skladové priestory a ponúka optimálne rozmiestnenie tovaru vo vzťahu k skladovacím procesom.
Kľúčové slová: systém, riadený sklad, prínosy systému, optimalizácia, alokácia tovaru.
Zaradené: január 2012
Zobraziť článok